Ban hành quy định về dạy và học thêm trước 30/3/2018

Tại Hội nghị các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp chỉnh sửa Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

Tránh biến tướng của việc dạy thêm, học thêm

Kết luận của Bộ trưởng lưu ý, sau khi chỉnh sửa Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, yêu cầu ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trước ngày 30/3/2018 nhằm tăng cường trách nhiệm của Sở GD&ĐT trong việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục thường xuyên, văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống… đảm bảo lành mạnh, tránh biến tướng hoạt động này.

Được biết, theo Thông tư số 17 do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm – học thêm, quy định một số đối tượng không được dạy thêm. Trong đó điều 4 quy định: Không dạy thêm đối với HS đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Ban hành quy định về dạy và học thêm trước 30/3/2018

Không dạy thêm đối với HS tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Theo dõi mạng xã hội, phát hiện bạo lực học đường

Về tình trạng bạo lực học đường, theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông đẩy mạnh tư vấn tâm lý học đường, theo dõi qua các mạng xã hội, các tổ chức Đoàn, Đội, các hội học sinh,… để phát hiện nguy cơ mâu thuẫn trong học sinh, theo dõi chặt chẽ các học sinh chưa ngoan, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Về tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích: Sở GD&ĐT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố từng bước đầu tư xây dựng bể bơi trong nhà trường, sử dụng bể bơi của các cơ sở thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước theo trường, cụm trường.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, sửa chữa và hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo an toàn, vệ sinh; cảnh báo nguy cơ tai nạn và sự cố có thể xảy ra cho học sinh; tăng cường giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết, ứng xử nguy hiểm và các tình huống không an toàn.

Theo:dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!