Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Xin giới thiệu với các bạn cách sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word, sưu tập từ facebook thầy Phạm Bình

 

Bước 1:

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 2

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 3

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

 

Bước 4

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 5

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 6

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 7

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Bước 8: Hưởng thụ thành quả

 

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

One thought on “Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!