Tag Archives: sử dụng mathtype

Sửa lỗi lệch dòng công thức mathtype trong word

Đây là một lỗi khá phổ biến khi soạn thảo với Mathtype và cũng khó tìm kiếm được cách khắc phục cụ thể trên mạng. Lỗi này thường xuất hiện khi gộp file lại bằng việc copy và paste từ nhiều file dẫn đến các định dạng không còn đúng nữa dù công thức thì vẫn edit […]

Sửa lỗi công thức mathtype bị biến thành hình ảnh trong word.

Trong một số trường hợp, các công thức chúng ta đã gõ bị biến thành hình ảnh và không thể chỉnh sửa được. Đừng vội gõ lại tất cả mà hãy thao tác như bên dưới: Save as lại file word dưới dạng Rich Text Format (RTF) rồi chọn Mathtype/Convert Equations. Trong form mở lên, […]

error: Content is protected !!