Category Archives: Hàm số lượng giác-Phương trình lượng giác

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Chuyên đề hàm số lượng giác phương trình lượng giác lớp 11 của tác giả Đặng Việt Đông gồm 170 trang bao gồm các nội dung: -Lý thuyết. -Bài tập. -Hướng dẫn, lời giải chi tiết. Tải về tại đây:

Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Trần Đình Cư

Tài liệu chuyên đề tự luận, trắc nghiệm  hàm số lượng giác và phương trình lượng giác gồm 136 trang với các nội dung BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP Dạng 1. Phương trình bậc hai đối với hàm […]

error: Content is protected !!