Category Archives: Bài toán thực tế

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề toán ứng dụng thực tế – Phạm Minh Tuấn

Tài liệu gồm 92 trang tuyển chọn 242 bài toán ứng dụng thực tiễn gồm đầy đủ các dạng bài khác nhau, trong đó: + 137 bài tập ứng dụng thực tiễn có đáp án + 105 bài tập ứng dụng thực tiễn tự luyện Trích dẫn tài liệu: + Bạn Lộc trong thời gian 5 năm […]

error: Content is protected !!