Category Archives: Số phức

Số phức có ứng dụng gì?

Bài viết của GS. Nguyễn Tiến Dũng Bài viết của GS. Nguyễn Tiến Dũng Đây là một câu hỏi rất chính đáng. Bởi kho thời gian của chúng ta có hạn, chúng ta phải ưu tiên học những thứ cần thiết, có nhiều lợi ích. Nhưng trong sách giáo khoa hiện tại không nói đến […]

TƯ DUY SIÊU NHANH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MIN – MAX SỐ PHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ELIP XIÊN

Trong bài viết này, xin phép được đưa ra một ý tưởng để giải quyết các bài toán số phức liên quan về elip xiên. Một bài toán phát triển dựa trên bài toán câu số 48 đề lần 3 của BGD. Cách làm này rất nhanh cho thấy sự vượt trội hơn cách phải […]

error: Content is protected !!