Category Archives: Nguyên hàm-Tích phân

Tính tích phân bằng phương pháp phân tích

  Bài viết hướng dẫn tính tích phân bằng phương pháp phân tích. Kiến thức và các ví dụ trong bài viết được tham khảo từ các tài liệu nguyên hàm – tích phân và ứng dụng được đăng tải trên ONTHITOAN.VN. Phương pháp: Để tính tích phân $I = \int \limits_a^b {f(x)dx} $ ta phân tích $f(x) […]

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần

Bài viết hướng dẫn các bước tìm nguyên hàm bằng phương pháp nguyên hàm từng phần, đồng thời nêu ra một số dạng toán thường gặp và kinh nghiệm đặt biến số thích hợp khi thực hiện nguyên hàm từng phần. Lý do sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần: Đôi khi ta gặp […]

error: Content is protected !!