Category Archives: Công thức tính nhanh

Tổng hợp các công thức tính nhanh trắc nghiệm toán lớp 12

Tổng hợp một số công thức giải nhanh trắc nghiệm toán 12 bao gồm các mục: 1. TÍNH NHANH CỰC TRỊ HÀM SỐ. 2. CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN HAI NHÁNH CỦA HÀM NHẤT BIẾN. 3.  TÍNH NHANH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN. 4. TÍNH NHANH BÁN KÍNH […]

error: Content is protected !!