Tổng hợp các công thức tính nhanh trắc nghiệm toán lớp 12

Tổng hợp một số công thức giải nhanh trắc nghiệm toán 12 bao gồm các mục:

1. TÍNH NHANH CỰC TRỊ HÀM SỐ.

2. CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN HAI NHÁNH CỦA HÀM NHẤT BIẾN.

3.  TÍNH NHANH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN.

4. TÍNH NHANH BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP KHỐI ĐA DIỆN.

5.  CÔNG THỨC TÍNH NHANH HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM LÊN MẶT PHẲNG.

6.  CÔNG THỨC TÍNH NHANH TÌM ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG.

 

3 thoughts on “Tổng hợp các công thức tính nhanh trắc nghiệm toán lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!