Các phương pháp chứng minh hình học cấp 2

Tổng hợp các phương pháp chứng minh hình học cấp 2 gồm 1 số nội dung

1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

2. Chứng minh hai góc bằng nhau.

3. Chứng minh một đoạn thẳng bằng một nửa đoạn thẳng khác.

4. Chứng minh một góc bằng một nửa góc khác.

5. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

6. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

7. Chứng minh tia Oz là tia phân giác của góc xOy.

8. Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

9. Chứng minh hai đường thẳng song song.

10. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

11. Chứng minh $d$ lad đường trung trực của đoạn thẳng $AB$.

12. Chứng minh hai tam giác bằng nhau.

13. Chứng minh hai tam giác đồng dạng.

14. Chứng minh trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác.

15. Chứng minh tam giác là tam giác cân, đều, vuông.

16. Chứng minh các tứ giác đặc biệt: hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

17. Chứng minh hai cung bằng nhau, chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến với đường tròn.

18. Chứng minh tứ giác nội tiếp được đường tròn.

19. Sơ đồ tư duy chứng minh hình học.

20. Chứng minh các bất đẳng thức hình học.

 

1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

2. Chứng minh hai góc bằng nhau.

3. Chứng minh một đoạn thẳng bằng một nửa đoạn thẳng khác.

4. Chứng minh một góc bằng một nửa góc khác.

5. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

6. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

7. Chứng minh tia $Oz$ là tia phân giác của góc $xOy$.

8. Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

9. Chứng minh hai đường thẳng song song.

10. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy.

11. Chứng minh $d$ lad đường trung trực của đoạn thẳng $AB$.

12. Chứng minh hai tam giác bằng nhau.

13. Chứng minh hai tam giác đồng dạng.

14. Chứng minh trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp tam giác.

15. Chứng minh tam giác là tam giác cân, đều, vuông.

16. Chứng minh các tứ giác đặc biệt: hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

17. Chứng minh hai cung bằng nhau, chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến với đường tròn.

18. Chứng minh tứ giác nội tiếp được đường tròn.

19. Sơ đồ tư duy chứng minh hình học.

20. Chứng minh các bất đẳng thức hình học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!