Tài liệu ôn thi cấp tốc toán 9

Phần 1. Rút gọn căn số

Phần 2. Rút gọn biểu thức

Phần 3. Hàm số bậc nhất

Phần 4. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Phần 5. Hàm số bậc hai

Phần 6. Phương trình bậc hai

Phần 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình – lập hệ phương trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!