TƯ DUY SIÊU NHANH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MIN – MAX SỐ PHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ELIP XIÊN

Trong bài viết này, xin phép được đưa ra một ý tưởng để giải quyết các bài toán số phức liên quan về elip xiên. Một bài toán phát triển dựa trên bài toán câu số 48 đề lần 3 của BGD. Cách làm này rất nhanh cho thấy sự vượt trội hơn cách phải đưa về dạng elip chuẩn.

 

2 thoughts on “TƯ DUY SIÊU NHANH GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MIN – MAX SỐ PHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ELIP XIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!