Các chuyên đề hình học luyện thi vào lớp 10

Tác giả:Đặng Thị Thu Thủy- Ths. Hoàng Văn Tựu TS. Nguyễn Văn Lợi

Tóm tắt: tài liệu gồm các chuyên đề

1. Chùm bài toán về định lý Pythagore
2. Chùm bài toán về định lý Thales
3. Chùm bài toán về trực tâm
4. Chùm bài toán về phương tích

1. Chùm bài toán về định lý Pythagore

2. Chùm bài toán về định lý Thales

3. Chùm bài toán về trực tâm

4. Chùm bài toán về phương tích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!