Đề cương ôn tập chủ đề trắc nghiệm giới hạn lớp11- Phùng Hoàng Em

Tài liệu gồm 9 trang được sưu tầm và biên soạn bởi thầy Phùng Hoàng Em tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án) và tự luận chủ đề giới hạn. Tài liệu giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho đợt kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4.

Trích dẫn tài liệu:
+ Để trang hoàng cho căn hộ của mình, bạn An quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Bạn ấy tô màu đỏ các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, …, n, …, trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó (hình vẽ). Giả sử quy trình tô màu của An có thể tiến ra vô hạn. Hỏi bạn An tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô nhỏ hơn 1/1000?

+ Cho a, b, c là các số thực. Chứng minh phương trình ab(x − a)(x − b) + bc(x − b)(x − c) + ca(x − c)(x − a) = 0 luôn có nghiệm với mọi a, b, c.
+ Cho 3 số thực a, b, c thoả 5a + 4b + 6c = 0. Chứng minh phương trình ax^2 + bx + c = 0 luôn có nghiệm.

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho onthitoan.vn, vui lòng gửi về:

+ Email: onthitoan.vn@gmail.com

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!