Kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh Toán 12 – Nguyễn Chiến

Tài liệu gồm 56 trang trình bày 23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal để giải nhanh Toán 12 phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các kỹ thuật trong tài liệu bao gồm:

+ Kĩ thuật 1. Tính đạo hàm bằng máy tính
+ Kĩ thuật 2. Kĩ thuật giải nhanh bằng MTCT trong bài toán đồng biến, nghịch biến
+ Kĩ thuật 3. Tìm cực trị của hàm số và bài toán tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm cho trước
+ Kĩ thuật 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba
+ Kĩ thuật 5. Tìm tiệm cận
+ Kĩ thuật 6. Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số trên [a;b]. Sử dụng tính năng bảng giá trị TABLE
+ Kĩ thuật 7. Kĩ thuật giải nhanh bài bài toán tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm số. Sử dụng tính năng SOLVE
+ Kĩ thuật 8. Kĩ thuật lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
+ Kĩ thuật 9. Kĩ thuật giải bài toán tương giao đồ thị hàm số
+ Kĩ thuật 10. Tìm nghiệm của phương trình

+ Kĩ thuật 11. Tìm số nghiệm của phương trình mũ – logarit
+ Kĩ thuật 12. Tìm nghiệm bất phương trình mũ – logarit
+ Kĩ thuật 13. Tính giá trị biểu thức mũ – logarit
+ Kĩ thuật 14. So sánh lũy thừa các số, tìm số chữ số của một lũy thừa
+ Kĩ thuật 15. Tính nguyên hàm
+ Kĩ thuật 16. Tính tích phân và các ứng dụng tích phân
+ Kĩ thuật 17. Tìm phần thực, phần ảo, Môđun, Argument, số phức liên hợp
+ Kĩ thuật 18. Tìm căn bậc hai số phức
+ Kĩ thuật 19. Chuyển số phức về dạng lượng giác
+ Kĩ thuật 20. Biểu diễn hình học của số phức. Tìm quỹ tích điểm biểu diễn số phức
+ Kĩ thuật 21. Tìm số phức, giải phương trình số phức. Kĩ thuật CALC và CALC: 100+ 0,01i
+ Kĩ thuật 22. Giải phương trình số phức dùng phương pháp lặp New-tơn
+ Kĩ thuật 23. Tính tích vô hướng có hướng véc-tơ

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!